Lovende energiplan fra Regeringen

Regeringen har i dag udsendt sin energiplan – Energistrategi 2050.

Skovforeningen hilser planen velkommen.

Hovedindholdet af Energistrategi 2050

Kul skal fases ud på kraftværkerne, og de decentrale kraftvarmeværker får nu endelig lov til frit selv at vælge brændsel. Det vil forøge brugen af biomasse i form af træ.

Regeringen planlægger en indsats hvor samfundet gøres mere uafhængig af fossile brændsler. Frem til 2020 forventes en udbygning i brugen af biomasse med ca. 30% i forhold til forbruget i dag.

Energistrategien øger behovet for træ

Træ er allerede i dag den største kilde til vedvarende energi i det danske samfund. Med udbygningen af vindkraften i de kommende år bliver der endnu mere behov for træ: Træ er en stabiliserende og fleksibel energikilde som kan træde til når vindenergien ikke slår til. Derfor forventer vi at der skal bruges endnu mere træ i de kommende år.

Der er et stort potentiale for at øge produktionen af miljøvenligt energitræ i de danske skove. Allerede i løbet af få år kan vi i skovbruget fordoble produktionen af energitræ, og på længere sigt kan vi flerdoble produktionen. Se fakta om produktion af energi fra dansk træ.

Endeligt frit brændselsvalg på de mindre kraftvarmeværker

Det er meget positivt at Regeringen langt om længe indfrier et længe fremført ønske fra Skovforeningen: Frit brændselsvalg for de decentrale kraftvarmeværker.

Det hidtidige de-facto-forbud har i mange år hindret værkerne i at anvende træ som brændsel, selvom træ både gavner miljøet og varmekundernes pengepung.

Skovforeningens næste skridt

Vi ser frem til at bidrage til Regeringens analyse af anvendelsen af biomasse så skovbruget kan planlægge fremtidens plantning og skovdyrkning på et stabilt, forudsigeligt og bæredygtigt grundlag.

Vi vil også bidrage til at Regeringen i den fremtidige afgiftspolitik får valgt en model som sikrer at den nye forsyningssikkerhedsafgift ikke forringer konkurrencevilkårene for dansk træproduktion. Skovbruget kan nemlig skabe bæredygtig vækst og velstand i landdistrikterne. Lokalt produceret træ med korte transportveje bør få en central rolle i energiforsyningen.