Lovforslag om Den Danske Naturfond

Regeringen, Villum Fonden og Aage V. Jensen Naturfond er blevet enige om rammerne for Den Danske Naturfond, og et lovforslag er nu i høring. Skovforeningens ønsker er imødekommet, og vi bakker op om etableringen af fonden.

Regeringen, Villum Fonden og Aage V. Jensen Naturfond er blevet enige om rammerne for Den Danske Naturfond. På den baggrund har Regeringen i dag sendt et lovforslag i høring med svarfrist 20. oktober.

Naturfonden forventes etableret med virkning fra 1. januar 2015. Den etableres som en privat erhvervsdrivende, uafhængig fond med en startkapital på 875 millioner kr. doneret af staten og de to fonde. Naturfonden vil være omfattet af en række af reglerne i forvaltnings- og offentlighedsloven, og rigsrevisionen skal kunne gennemgå fondens redskaber.

I pressemeddelelsen fra Miljøministeriet udtaler miljøminister Kirsten Brosbøl: ”Jeg har et stort ønske om at Naturfonden bliver en folkekær fond som mange vil have lyst til at støtte op om. Jeg håber at både erhvervslivet, andre fonde og danskerne vil bidrage med små som store beløb.”

Skovforeningens reaktion

Skovforeningen har fået præsenteret forslaget til Naturfonden, og vi bakker op om etableringen af den.

Vores primære ønsker til fondens konstruktion og virkemåde er imødekommet: Fonden får ikke ekspropriationsret, den kan indgå driftsaftaler med private ejere, og den får frihed til at vælge driftsorganisation og -løsninger.

Fonden kan dermed blive et stærkt redskab til at trække flere penge til naturen og skabe større folkeligt og politisk engagement i naturens værdier.

Bestyrelse

Når loven er vedtaget, nedsættes en bestyrelse for Naturfonden. Der har tidligere været usikkerhed om sammensætningen af bestyrelsen, og lovforslaget fastlægger nu at bestyrelsen vil bestå af en formand og seks medlemmer.

I første periode udpeger miljøministeren formanden og tre medlemmer. Villum Fonden udpeger to medlemmer og Aage V. Jensen Naturfond ét medlem.

Fra og med anden periode udpeger ministeren medlemmerne efter indstilling fra henholdsvis Rektorkollegiet for Danske Universiteter (3 medlemmer), Kommunernes Landsforening, Dansk Industri samt bestyrelsen for fonden. Formanden udpeges af miljøministeren.

Rådgivende udvalg

Der bliver etableret et rådgivende udvalg hvor bestyrelsen fastsætter hvilke organisationer og institutioner der skal være repræsenteret.

Medlemmerne udpeges så af de pågældende organisationer og institutioner.

Skovforeningen stræber efter at blive repræsenteret i det rådgivende udvalg.