Lovforslag om nye arealkrav for jagt på hjortevildt er udsat på ubestemt tid

Miljøminister Lea Wermelin har udsat fremsættelsen af lovforslaget om arealbegrænsning og hjorteforvaltning.

Udsættelsen er en konsekvens af regeringens ønske om at reducere mængden af lovforslag i den aktuelle Folketingssamling.

Vi afventer derfor en ny tidsplan fra Miljøministeriet for hvornår lovforslaget kommer på lovprogrammet.

Hjorte på græs ved skov.

Foto: Colourbox.