Lovforslag om større bøder for affald

Den nye miljøminister har genfremsat et forslag til skærpede bødestraffe for henkastning af affald i naturen. Skovforeningen støtter lovforslaget.

Den nye miljøminister Troels Lund Poulsen har genfremsat den tidligere ministers forslag til ændring af miljøbeskyttelseloven og andre love med henblik på skærpede bødestraffe for henkastning af affald i naturen.

Foreslåede bødeniveauer

I lovforslaget hedder det blandt andet:

“For visse overtrædelser af miljøbeskyttelsesloven foreslås særlige bødeniveauer, eksempelvis:

  • Etablering, ændring og udvidelse af listevirksomhed uden miljøgodkendelse, hvor der forslås et bødeniveau på kr. 50.000.
  • Ulovlig nedgravning, udledning og oplæg af forurenende stoffer m.v., der kan medføre forurening, hvor der foreslås et bødeniveau på kr. 20.000.
  • Ulovlig udledning af stoffer, der kan forurene vandet, hvor der foreslås et bødeniveau på minimum kr. 20.000.
  • Ulovlig opbevaring af skrotbiler, hvor der foreslås et bødeniveau på minimum kr. 20.000 for erhvervsdrivendes ulovlige opbevaring af op til fem skrotbiler, dog foreslås et bødeniveau på minimum kr. 5.000 pr. bil op til to biler. Herudover foreslås et bødeniveau på minimum kr. 3.000 pr. bil for privates ulovlige opbevaring af skrotbiler.
  • Ulovlig håndtering af affald, hvor der foreslås et bødeniveau på kr. 20.000.
  • Ulovlig henkastning af affald i naturen, hvor der foreslås et bødeniveau på kr. 8.000 for erhvervsdrivende og kr. 5.000 for private. For privates henkastning af små mængder skovtursaffald foreslås et bødeniveau på kr. 1.000.
 • Ulovlig henkastning af affald uden for genbrugsstationer, i byer og på parkeringspladser, hvor der foreslås et bødeniveau på kr. 5.000 for erhvervsdrivende og kr. 3.000 for private.”

Skovforeningen støtter lovforslaget

Hvis der i et læs ulovligt affald kan findes spor der fører til ejeren, er det langt lettere at få politiet til at gøre noget når Folketinget har sagt at henkastet affald er en forbrydelse.

Alene signalværdien af lovforslaget kan være betydelig. Forslaget vil blive omtalt mange steder, og folk der i dag ikke synes at der er noget særligt galt i at smide lidt papir (“der kommer jo alligevel nogen der rydder op”) vil måske opfange signalet om at det faktisk er helt galt.

Den tidligere miljøminister Connie Hedegaard legede også med tanken om at folk én dag om året, lovligt og acceptabelt, skulle kunne råbe SVIN efter folk der svinede. Også den idé støttede Skovforeningen, men den er dog ikke indarbejdet i det aktuelle lovforslag.

Connie Hedegaard satte også et større konsulentarbejde i gang om hvordan man generelt kan nedbringe mængderne af henkastet affald i Danmark. Skovforeningen og række andre organisationer deltager i dette arbejde som i foråret 2008 vil munde ud i konkrete forslag til politikere, virksomheder, organisationer og borgere.