Lovforslag: Skovvurderingerne fastfryses indtil 2018

Regeringen når ikke at få vedtaget et nyt vurderingssystem til ikrafttrædelse 1. oktober 2015. Skove der har været for højt vurderet, må derfor betale for høj ejendomsskat indtil 2020. Det er uacceptabelt, og Skovforeningen arbejder for en bedre løsning.

De offentlige vurderinger sættes på standby i endnu 3 år for erhvervsejendomme.

Efter den voldsomme kritik af resultaterne af de offentlige vurderinger nedsatte Regeringen det såkaldte Engberg-udvalg som i september 2014 foreslog til et mere retfærdigt vurderingssystem. Det var tanken at et nyt system skulle træde i kraft 1. oktober 2015 (2016 for erhvervsejendomme). Indtil da skulle de eksisterende offentlige vurderinger fortsat gælde.

Men Regeringen har ikke kunnet færdiggøre et fremtidigt vurderingssystem til ikrafttrædelse 1. oktober 2015.
Derfor har regeringen nu fremsat et lovforslag der forlænger de eksisterende vurderingers gyldighed med endnu 2 år til 1. oktober 2017.

Forslaget betyder samtidig at erhvervsejendomme først vil blive vurderet i 2018. Og 2018-vurderingen først får ejendomsskattemæssige konsekvenser fra 2020.

Skovforeningen: Forlængelse af for høje vurderinger er ikke acceptabelt

Det er ikke acceptabelt at ejendomme der har været for højt vurderet, må leve med det høje ejendomsskatteniveau indtil 2020.

I den betænkningstid som regeringen nu beder om, vil Skovforeningen fortsat arbejde for et mere enkelt, retfærdigt og lettere forståeligt vurderingssystem.

Systemet skal samtidig gøre op med den gældende praksis der medfører jordskat på herlighedsværdier som i dag henføres til grundværdien.