Mængden af dødt ved i skovene er slet ikke faldet

Ved en fejl er de stående døde træer ikke kommet med i opgørelsen af det døde ved i skovstatistikken. Det har Københavns Universitet opdaget i en gennemgang af deres beregninger. De nye tal viser at mængden af dødt ved har været svagt stigende gennem de seneste 10 år, hvilket stemmer bedre overens med det billede vi ser i skovene.

Der har været en del kritik fra flere sider af, at mængden af dødt ved i skovene har været faldende. Det viser sig nu, at det er en regnefejl, og at mængden af dødt ved faktisk er stigende.

Næsten dobbelt så meget dødt ved som først opgjort

Mængden af dødt ved i skovene var beregnet til at være faldet til 3,4 kubikmeter pr. hektar skov i Skovstatistikken for 2018. Et billede som meget få ejere og praktikere i skoven kunne genkende. Det har nu også vist sig at mængden er næsten dobbelt så høj – nemlig 6,1 kubikmeter pr. hektar. Det fordeler sig med 6,0 m3/ha for løv og 6,9 m3/ha for nål.

Den faktiske udvikling i mængderne af dødt ved i de danske skove efter fejlen i datahåndteringen er rettet. Den mørkerøde kurve viser udviklingen i dødt ved per hektar. De enkelte datapunkter er beregnet som glidende gennemsnit baseret på fem års målinger.

Figuren viser den faktiske udvikling i mængderne af dødt ved i de danske skove efter fejlen i datahåndteringen er rettet. Den mørkerøde kurve viser udviklingen i dødt ved per hektar. De enkelte datapunkter er beregnet som glidende gennemsnit baseret på fem års målinger.

Vi har i skovbruget undret os over, at statistikken viste at mængden af dødt ved var faldende. I skovbruget har der i de senere år været mere fokus på at efterlade dødt ved i skoven, og fornemmelsen var, at mængden stille og roligt er på vej op. Det er derfor glædeligt at fejlen i opgørelsen er rettet og statistikken nu viser at mængden af dødt ved i skovene er på vej op.

Uheldig fejl i datahåndteringen skyld i det misvisende billede

Under en grundig gennemgang af beregningerne bag opgørelsen af dødt ved i de danske skove mellem 2016-2018 har Københavns Universitet konstateret en fejl i datahåndteringen, som har medført en undervurdering af mængderne af dødt ved i skovene. Det nye resultat viser, at mængderne af dødt ved har fulgt samme svagt stigende tendens igennem de sidste 10 år.

Københavns Universitet forklarer i en nyhed, at opmålingen af det døde træ på arealerne er foretaget korrekt, men på grund af en fejl ved overførslen af data, blev kun de døde træer der ligger på skovbunden regnet med, mens de stående døde træer ikke kom med i beregningerne.