Maksimal stigning i ejendomsskat på 4,7%

For skatteåret 2007 kan ejendomsskatterne maksimalt stige 4,7 % i forhold til 2006.

Siden 2003 har der været et loft over ejendomsskatternes årlige stigning. Efter ejendomsbeskatningsloven opgøres den maksimale stigningsprocent som den skønnede stigning i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag for skatteåret tillagt 3 %. Stigningen kan dog højst udgøre 7%.

Kommunalreformen er neutral i forhold til land- og skovbrugets ejendomsskattelempelse.

Efter kommunalreformen, der har virkning fra 2007, skal grundskyldspromillen fastsættes i intervallet 16-34 promille, svarende til den gældende grundskyld på 10 promille til amtet og 6-24 promille til kommunen.

I forhold hertil skal land- og skovbrugets grundskyldspromille fra 2007 dog nedsættes med 9 promille svarende til forskellen i 2006 på den amtskommunale grundskyld på 10 promille og land- og skovbrugets amtskommunale grundskyld på 1 promille.

I de kommende storkommuner, hvor grundskyldpromillen måtte blive fastsat til mere end 22, opkræves grundskylden for land- og skovbrug dog kun med 13 promille svarende til den i dag værende grundskyld på 1 promille til amtet og loftet på 12 promille til kommunen.