Mange skovejere indgår særaftaler om ekstra adgang

På grund af den seneste tids debat om udvidelse af de generelle regler for adgang til private skove har Dansk Skovforening spurgt medlemmerne, om de indgår særlige aftale med forskellige brugergrupper i skoven om adgang, der strækker sin ud over de almindelige adgangsregler. Og her svarer over 30 procent, at de har indgået aftaler om ekstra adgang til skoven. Det peger på, at der ikke er brug for en generel udvidelse af adgangen, som kan være til skade for skovene.

I den seneste tids debat om adgang til de private danske skove har blandt andre Friluftsrådet foreslået en generel udvidelse af adgangsreglerne. Det skulle fx medføre fri fladefærdsel modsat i dag, hvor det kun er tilladt at færdes på veje og stier i de private skove, og færdsel på alle tider af døgnet, hvor det kun er tilladt at være i skovene fra kl. 6 om morgenen til solnedgang.

Dansk Skovforening har peget på, at det ikke er en god løsning generelt at udvide adgangen til skovene, da den øgede trafik slider på skoven og presser dyrelivet, som vi fx så det under coronanedlukningen af samfundet. Her gik den stigende mængde mennesker i naturen flere steder hårdt ud over ynglende fugle og råvildt, som holdt op med at spise på grund af stress.

Vi opfordrer i stedet til, at brugergrupper med særlige ønsker til færdsel i skovene, der går udover adgangsreglerne, kan indgå lokale særaftaler med skovejerene. Og en ny undersøgelse fra Dansk Skovforening underbygger, at det er en gangbar løsning.
Her svarer over 30 procent, at de har indgået sådanne særaftaler – enten en formel skriftlig aftale eller en mundtlig aftale – med brugere af deres skov om færdsel i skoven ud over det, der er tilladt efter de almindelige adgangsregler.

De mange tilladelser til udvidet adgang peger på, at der ikke behov for generelt at udvide adgangsreglerne og dermed risikere at ødelægge plante- og dyreliv i skovene, men at særlige adgangsønsker kan klares med lokale aftaler. 

Mere om tallene

Undersøgelsen er foretaget blandt 1212 private og kommunale skovejere. Knap 40 procent af de adspurgte skovejere svarer, at de inden for det seneste år har fået henvendelser fra brugere med ønske om særlig brug af skoven.

Over 40 procent af dem har fået henvendelser om færdsel uden for vej og sti, knap 40 procent om orienteringsløb, 35 procent om annoncerede vandreture, og lidt mere end 30 procent har modtaget henvendelser omkring ridning.

Desuden har mellem ca. 10 og 20 procent fået henvendelser fra brugere om tilladelse til guidede ture, samling af bær og svampe, mountainbike-kørsel, båltænding, overnatning og færdsel i skoven uden for de tilladte tidspunkter.

De 30 procent af skovejerne, der har indgået særaftaler, har primært givet tilladelse til færdsel uden for vej og sti samt orienteringsløb og annoncerede vandreture, men der er også givet tilladelser inden for alle de øvrige forespørgselskategorier. Over 10 procent har indgået nye aftale inden for det seneste år.

Undersøgelsen viser også, at større skove får langt flere henvendelser end mindre skove og at godt 30% kommer fra børnehaver, skoler eller spejdergrupper. Mange mindre skove får slet ikke henvendelser. Af de ejere der får henvendelser, indgår mange aftaler om brug af skoven.