Mange skovejere venter stadig på deres penge for 2018

Udbetaling af tilskud til såvel skovrejsning som skov med biodiversitetsformål for året 2018 blev forsinket på grund af tekniske udfordringer ved overflytningen af ordningerne fra Miljøstyrelsen.

Tilbage i april lovede Landbrugsstyrelsen at langt de fleste udbetalinger vil være foretaget i slut juli.

Selvom godt 70% af de 1158 udbetalingsanmodninger nu er blevet behandlet, mangler 334 sager stadig at blive behandlet. Det har Landbrugsstyrelsen meddelt.

Landbrugsstyrelsen lover nu at der afsættes ekstra ressourcer, så de hurtigst muligt kan få afviklet den oparbejdede. De vil orientere om status løbende.

Dansk Skovforening mødes med Landbrugsstyrelsen midt i august blandt andet for at drøfte hvordan udbetalingerne kan gøre mere smidige, så vi undgår den lange ventetid.

Store gamle træer der efterlades til henfald og dø er en af de ting skovejere har søgt om betaling til under ordningen skov med biodiversitetsformål.