Mediechef til Dansk Skovforening

Er du nysgerrig på natur, klima og skovens verden, og kan du finde de vigtige historier?

Efter 35 år går vores nuværende redaktør på pension, og Dansk Skovforening søger nu derfor en mediechef, der kan tage selvstændigt ansvar for foreningens fremadrettede kommunikation til medlemmer og interessenter.

Du skal udvikle og implementere et nyt digitalt koncept, der kan afløse den kommunikation til foreningens medlemmer og interessenter, som nu sker gennem Dansk Skovforenings blad ”Skoven”. Det er din opgave at styrke synergi og indhold på tværs af kommunikationskanaler, herunder sociale medier. Du skal kunne kommunikere både fagligt indhold og de brede dagsordener, og du skal kunne aflæse og forstå dine målgrupper.

Du får selvstændigt ansvar, men varetager dine opgaver i samarbejde med foreningens faglige, politiske og kommunikationsfaglige medarbejdere.

Opgaver:

 • Udvikling af digitalt koncept for og digitalisering af magasinet ”Skoven”.
 • Styrke sammenhængen mellem foreningens kommunikation og indhold på forskellige medieplatforme
 • Indhente, koordinere, planlægge og producere indhold til foreningens medieplatforme
 • Gennemføre tiltag der yderligere styrker foreningens synlighed på sociale medier
 • Gennemføre aktiviteter der styrker foreningens brand over for offentligheden og relevante interessenter
 • Bidrage til at Dansk Skovforenings værdier træder tydeligt frem i kommunikationen
 • Bidrage til at foreningens kommunikation understøtter foreningens politiske arbejde og opmærksomheden om skov, natur og skovejernes vilkår.

Om dig:

 • Du har en kommunikationsmæssig eller journalistisk uddannelse
 • Relevant erfaring med redaktøropgaven
 • Kan etablere relationer indadtil og udadtil, til interessenter og samarbejdspartnere
 • Kan varetage udviklingsopgaver og få dem i mål
 • Indsigt i digitale og sociale medier
 • Arbejder selvstændigt og målrettet
 • Forstår og kan aflæse dine målgrupper
 • Kan finde interessen for natur og samfundsforhold og krydsfeltet mellem de to
 • Kan arbejde i en politisk styret organisation
 • Kan indgå i et mindre sekretariat med varierende opgaver og tage ansvar sammen med dine kolleger

Send din ansøgning til os senest d. 26. marts 2021 på js@skovforeningen.dk

Forventet starttidspunkt er 1. august 2021.

Yderligere oplysninger om stillingen får du hos direktør i Dansk Skovforening Jan Søndergaard på telefon +45 4020 0597 eller mail js@skovforeningen.dk

Dansk Skovforening er en central interessevaretager for skovejerne i Danmark med dyb involvering i spørgsmål om blandt andet klima, bæredygtig drift og biodiversitet. Vi er et fællesskab for skovejerne i deres arbejde med skov og natur, ligesom vi yder teknisk og juridisk rådgivning til medlemmerne.