Medlemsfremgang i Skovforeningen

Skovforeningens telefoniske hvervning af medlemmer har vist gode resultater hen over sommeren. De nuværende medlemmer kan hjælpe med i den nødvendige hvervning. Læs hvordan.

Siden 1. maj har Skovforeningen fået 26 nye medlemmer med i alt 530 ha skov og 215 ha ubevokset natur.

Dermed har Skovforeningen i øjeblikket 556 skovejende medlemmer med tilsammen 143.428 ha skov og 21.657 ha natur.

I samme periode har vi modtaget 6 udmeldelser med i alt 1484 ha skov (der var nogle store ejendomme iblandt) og 105 ha ubevokset natur. Udmeldelserne har virkning fra nytår 2013 i henhold til Skovforeningens vedtægter.

Fortsat telefonisk hvervning og hjælp fra Dansk Plantageforsikring

De 24 ud af de 26 indmeldelser er blevet tilskyndet gennem telefonisk hvervning. Vi vil forstærke denne indsats i efteråret og vinteren.

Også Dansk Plantageforsikring bidrager til hvervningen: Nu i august sender Plantageforsikringen et brev til sine næsten 2500 kunder hvor Skovforeningen opfordrer til indmeldelse.

Vores nuværende medlemmer kan også hjælpe stort

Det er fortsat meget værdifuldt når vores nuværende medlemmer bakker op om hvervningen og fortæller skovejerkolleger om nødvendigheden af flere medlemmer i Skovforeningen for at styrke det politiske arbejde for dansk skovbrug. Fortæl fx dette:

Dansk Skovforening er den eneste organisation der arbejder politisk for skov- og naturejernes interesser, herunder ejendomsret, handlefrihed og økonomi. I øjeblikket gælder det:

 • Offentlig adgang: Vi skal forhindre at adgangen på randzonerne spreder sig til andre arealer og ind i skoven.

 • Natur: Vi skal sikre ejernes ret til at passe på egen natur.

 • Jagt: Vi skal sikre ejernes ret til jagt og rimelige jagttider, ikke mindst på hjortevildt.

 • Skat: Vi skal stoppe at skove beskattes når de ikke tjener penge.

Skovforeningens politiske resultater kommer både store og små skove og både medlemmer og ikke-medlemmer til gode. Men arbejdet betales af kun af cirka 550 ud af Danmarks 25.000 skovejendomme. Og de nuværende medlemmers kontingent er ikke nok til at betale de mange politiske opgaver der skal løses for skov- og naturejerne.

Derfor har Skovforeningen brug for flere medlemmer. Skriv på mail info@skovforeningen.dk og hør nærmere om hvordan man melder sig ind og hvilke fordele det giver.

Fordele for Skovforeningens medlemmer

Politisk arbejde

Skovforeningens kerneområde er politisk arbejde for danske skov- og naturejeres interesser. Arbejdet virker og skaber resultater. Det gælder fx:

 • Beskatningen af skov

 • Reglerne om offentlighedens adgang

 • Myndigheders indgreb i naturbeskyttelsen

 • Myndigheders indgreb i jagten

 • Afsætning af træ til energi.

Indflydelse og netværk

Medlemmerne har indflydelse på Skovforeningens arbejde og får et stærkt netværk til skovfolk både lokalt og over hele landet. Det sker fx på møder og ekskursioner i skovkredsene (cirka 2 arrangementer om året i hver af de 5 skovkredse) og til generalforsamlingen.

Markedsinformation om træ

Medlemsafdelingen på www.danskskovforening.dk giver adgang til den nyeste information om træmarkedet.

Markedsføring af skovens produkter

Skovforeningens markedsfører medlemmernes brænde, husudlejning, jagt, ridning, orienteringsløb, teambuilding, træklatring og gravpladser for kæledyr på www.danskskovforening.dk og via medierne.

Produktansvarsforsikring

Skovforeningen og Codan Forsikring A/S har aftalt en kollektiv og frivillig produktansvarsforsikring for Skovforeningens medlemmer.

Individuel rådgivning

Medlemmerne kan få gratis kort telefonisk rådgivning om fx lovgivning, økonomi og kommunikation. Ved større opgaver – fx vurderinger, erstatningsberegninger, udfærdigelse af notater og forhandling overfor myndigheder – beregnes en timepris som er cirka det halve af vores konsulenthonorar for ikke-medlemmer.

Løbende information

Medlemmerne bliver holdt løbende orienteret om Skovforeningens arbejde og den politiske og faglige udvikling på skov- og naturområdet. Det sker med:

 • Månedsbladet Skoven og nyhedsbrevet Skoven-Nyt. Skovejende medlemmer tilbydes 2 friabonnementer på Skoven og Skoven-Nyt som led i medlemskabet – og rabat på yderligere abonnementer.

 • Mails 1-2 gange om måneden.

 • Årsberetning i maj.