Medlemsmøder: Fakta om klimanytte og anvendelse af træbiomasse

Dansk Skovforening afholder tre medlemsmøder om skovbiomassens fremtid. Vi vil diskutere hvordan træressourcen kan bruges optimalt og hvilken rolle flis til energi kan have i fremtiden. I løbet af efteråret træffes vigtige beslutninger om anvendelse af træ. Møderne afholdes 1.9 (Fyn), 2.9 (Sydjylland), 4.9 (Sjælland) – tilmelding nødvendig, senest 24. august. Læs lederen fra Skoven 8/20

På tre medlemsmøder er der debat om flisens plads i energiforsyningen, fremtidige krav til bæredygtighed af biomasse og mulig afsætning af flis til nye produkter.

Et nyt folketingsår er lige om hjørnet, og Dansk Skovforening forventer et efterår med mange betydende politiske beslutninger for skovbruget. De handler om en natur- og biodiversitetspakke og nye skoves rolle i klimahandlingsplanen, og de handler især om de afsluttende forhandlinger om Danmarks energiforsyning og nye krav til biomasse til energiformål.

Det politiske forår blev brat afbrudt af forsamlingsrestriktioner på grund af coronavirus. Det betød aflysning af vores traditionelle medlemsekskursion i maj, og vi har af samme årsag desværre aflyst den årlige skovkonference på Christiansborg i oktober.

Som et nyt initiativ afholder vi i stedet tre regionale medlemsmøder om skovbiomassens fremtid den første uge i september. Vi inviterer medlemmer og folketingspolitikere i skoven for at drøfte, hvordan vi bruger træressourcen mest optimalt i fremtiden og hvilken rolle flis til energifremstilling kan have. Vi håber at mange vil deltage for at give synspunkter til kende og for at blive klogere på et af de varmeste politiske emner.

Møderne indeholder dels en debatdel, dels en skovekskursion med en praktisk skovdyrkningsvinkel. Vi vil vise hvordan en bæredygtig dansk produktion af flis kan foregå i praksis og give mulighed for en debat mellem skovejere, erhvervets praktikere og politikere.

Træbiomasse anvendt til afbrænding har gennem længere tid været udsat for massivt pres og dårlig medieomtale på grund af Danmarks relativt høje importandel.

Derfor hersker der hos mange usikkerhed om hvorvidt restprodukter fra skovdriften fortsat kan afsættes i form af flis: Vil flisen fortsat have en plads i energiforsyningen eller skal den udfases? Hvordan kommer nye krav til bæredygtigheden af træbiomassen til at se ud? Vil der komme nye afsætningsmuligheder for flisen i fremtiden – fx til nye produkter?

Svarene vil afhænge af de politiske beslutninger der tages i efteråret. Derfor er det vigtigt at vise politikerne, hvordan dansk skovbrug bidrager med klimavenlige træprodukter. Produktionen af kvalitetstræ til fx byggeri og møbler giver samtidig en restproduktion af træprodukter, der er en klimavenlig erstatning for energisektorens tidligere brug af fossile brændsler.

Vi håber at se mange medlemmer og ordførere fra de politiske partier til en konstruktiv debat om hvordan restprodukter fra en bæredygtig skovdrift finder anvendelse i samfundets grønne omstilling og i den kommende klimahandlingsplan.