Medlemstilbud: Ny mulighed for en tabsforsikring (stormfald)

Efter 12 års pause kan du igen tegne en tabsforsikring i forbindelse med et stormfald. Tilbuddet gælder kun for Dansk Skovforenings skovejende medlemmer.

Efter 12 års pause er det lykkedes os at få etableret en tabsforsikring i forbindelse med stormfald. Voldsomme storme opleves oftere og oftere i Danmark, og vi glade for igen at kunne hjælpe vores skovejende medlemmer med at være godt forsikret, når uheldet er ude.

Dansk Skovforening har i et samarbejde med forsikringsmæglerfirmaet Blue Oak International Insurance Group gennem en længere periode samarbejdet om at få etableret forsikringsordningen.

Stormfald ved Sorø Akademi i 2013.

Hvad kan du få erstattet?

Til forskel fra den offentlige stormfaldsordning, der fremadrettet yder tilskud til genplantning af dyrere og mere robuste kulturer efter et stormfald end skovloven kræver, yder tabsforsikringen erstatning for de tab, du lider i forbindelse med stormfald.

Ordningen giver erstatning for ekstra oprydningsomkostninger, erstatter værdiforringelsen af det ødelagte træ samt erstatter det lidte kapitaltab ved den nu afbrudte produktion i bevoksningerne.

Hvis du vil være dækket inden den kommende stormsæson i år, skal du tegne din forsikring senest 1. juni 2018.

Hvad koster det at blive forsikret?

Forsikringspræmien er afhængig af skovens aldersklassefordeling, træartsfordeling og geografiske placering i landet.

Efter indsendelse af begæringen om tegning af forsikringen vil du modtage en konkret præmieberegning fra Blue Oak International Insurance Group.

Du kan påvirke præmieniveauet ved – ud fra dit skøn eller erfaring – at ændre på de forudsatte procentsatser for det stormfældede træs realiseringsværdi i forhold til ikke skadet træ.

Forsikringen tegnes igennem Lloyd’s of London for et år ad gangen.

Sådan kommer du i gang

Du kan læse mere om ordningen på Blue Oaks hjemmeside: http://blueoakinsurance.com/log-ind

Som log-in skal du bruge: BlueSkov2018

Her finder du et faktaark med lidt flere detaljer om ordningen som fx det udbetalte erstatningsbeløb, indikationer på præmieniveau m.m. Præmieindikationerne i Blue Oaks faktaark er dog kun vejledende.

Du finder også link til forsikringsbegæringen, som skal indsendes til Blue Oak for at få tilsendt et tilbud.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Hans M. Hedegaard på telefon 33785211 eller på mail hmh@skovforeningen.dk.

Skovforeningen vil sammen med Blue Oak afholde to orienteringsmøder om forsikringsordningen. Et øst og et vest for Storebælt. Vi vil senere informere nærmere om tid og sted for disse møder på vores hjemmeside.