Medvind for savværkerne – hvad med skovene?

Byggeriet boomer, og savværkerne kan mærke det. Fremgangen bør smitte af på skovene, men skovejerne skal også selv kende deres besøgelsestid. Læs lederen fra Skoven i september 2006.

Byggeriet boomer, og savværkerne kan mærke det. Prisen på byggematerialer til tømrerarbejde er steget hele 5,4 % på et år. Det er den største stigning i 15 år.

De danske savværker nyder også godt af kraftige prisstigninger på det tyske eksportmarked (se figuren på næste side).

Skovbruget har al mulig grund til at glæde sig over fremgangen for savværkerne – for den bør smitte af på skovejerne som har haft store økonomiske tab efter orkanerne i 1999 og 2005. Efter stormfaldene har prisen på nåletræ kun rettet sig meget langsomt.

Ekstensiveringen af skovbruget og udtyndingen af funktionærstaben gavner ikke produktionen af kvalitetstræ i de danske skove. De danske savværker har netop bekymret sig over den fortsat faldende produktion af kvalitetstræ og den stigende hugst af energitræ (se Skoven 5/06, side 228).

Hvis savværkerne vil forhindre yderligere ekstensivering af skovbruget, må de påtage sig et ansvar. Hvis priserne på skovenes træ stiger, kan skovene rette op på produktionen af den råvare som savværkerne er afhængige af.

Skovejerne skal også selv kende deres besøgelsestid og sikre sig den rigtige betaling i et stigende marked – samt betaling for fx nærhed til savværker og lange leveranceaftaler.

Der er store muligheder for at øge skovenes produktion af både træ til træindustrien og til energisektoren. Et godt samarbejde og lønsomhed for alle parter er forudsætningen for at mulighederne bliver realiseret.

Vi ser en fremtid hvor hele skov- og træsektoren kan få gavn af de nye markedsmuligheder.

graf