Meningsløs forskelsbehandling af skove

Efter redningen af basisforsikringen og gentilplantningsordningen for stormramte skove, går Skovforeningen efter et nyt vigtigt mål: Gentilplantningsordningen skal åbnes for alle skove, forskelsbehandlingen skal stoppes.

Næste gang en storm vælter skove i Danmark, kan nogle skovejere og skovgæster tage det mere roligt end andre. Nogle skove har nemlig adgang til statens ordning for gentilplantning. De kan få tilskud til plantning af en varieret og robust skov efter den der faldt.

Men mange andre skove er udelukket fra den ordning. Adgangbilletten er nemlig en basisforsikring imod stormfald som skovejeren skulle have tegnet inden 31. august 2001. Nu er det, ifølge Stormfaldsloven, for sent for skovejere der gerne vil tegne basisforsikring og dermed være med i gentilplantningsordningen ved fremtidige stormfald. Disse uheldige skovejere er som regel nødt til at plante den billigst mulige nye skov: En ensartet nåleskov.

Det vil Dansk Skovforening have ændret. Det tjener intet formål at holde skove ude af den ordning der gavner både samfundet, skovene, skovgæsterne og skovejerne. Derfor vil vi nu gå til Regeringen og Folketinget for at få fjernet den forældede tidsfrist i Stormfaldsloven.

Skovforeningens øvrige mål på stormområdet:

Tabsforsikring og merhugstfradrag

I 2006 opsagde forsikringsselskaberne alle former for stormforsikring af skove.

Heldigvis lykkedes det Skovforeningen sammen med Forsikringsmæglerfirmaet Aon og en imødekommende regering at genoplive basisforsikringen til en realistisk pris for skovejerne. Dermed holdt vi også liv i gentilplantningsordningen.

Nu vil Skovforeningen også forsøge at genoplive tilbuddet om en tabsforsikring for stormramte skovejere – stadig til en realistisk pris for skovejerne. Dette bliver dog en langt sværere opgave.

Endelig har vi stadig det politiske mål at få genindført det såkaldte merhugstfradrag. Fradraget har været gældende i 50 år og beskyttet skovejere mod brandskatning af den uønskede éngangsindtægt ved salget af stormfældet træ. Men fradraget blev fjernet af Regeringen i 2002 til stor skade for alle stormramte skove, herunder dem der blev ramt af orkanen 8. januar 2005.