Mere biomasse, mere biodiversitet

To projekter udført under ledelse af Københavns Universitet: Det ene bekræfter skovenes store potentiale for merproduktion af træ til energi. Det andet siger at der er brug for klarere mål og et bedre videngrundlag for at fremme biodiversiteten.

I 2012 igangsatte Naturstyrelsen to værdifulde projekter om Danmarks skove. Begge projekter blev udført under ledelse af Skov & Landskab, Københavns Universitet, og begge blev afrapporteret i marts.

Mere biomasse

Det ene projekt, ”Perspektiver for skovenes bidrag til grøn omstilling mod en biobaseret økonomi”, er nærmere præsenteret i Skoven 4/2013.

Vi noterer med stor glæde at forskerne bekræfter skovenes store potentiale for merproduktion af træ til energi. Det vil kunne mærkes i Danmarks selvforsyning med vedvarende og fossilfri energi langt ind i fremtiden.

Og merproduktionen kan ske med udstrakte hensyn til skovenes øvrige værdier, herunder biodiversiteten.

På den baggrund vil Skovforeningen gentage vores budskab til politikerne: Skovene kan levere masser af træ og meget mere end i dag. Det kan gøres så det både gavner klimaet, miljøet, naturen og skovene.

Skovejernes nødvendige investeringer i sådan en produktion vil komme hvis samfundet, ikke mindst energisektoren, viser reel vilje til at bruge træet.

Mere biodiversitet

Det andet projekt, ”Evaluering af indsatsen for biodiversiteten i de danske skove 1992-2012”, bliver præsenteret Skoven 5/2013.

Men allerede her afslører vi projektets konklusion og anbefaling:

”Indlysende forudsætninger” (forskernes ord) for succes i en fremtidig indsats er:
  • Klare mål for biodiversiteten.
  • En bedre kortlægning af biodiversiteten i de danske skove.
  • Et katalog over virkemidler med vurderinger af deres omkostningseffektivitet i forhold til formulerede målsætninger.

Vi er enige i at der er brug for klarere mål og et bedre videngrundlag for at fremme indsatsen for biodiversitet i Danmarks skove. Det er dén vej Danmark skal for at kunne føre naturpolitik på et oplyst grundlag så pengene bliver brugt hvor de gør mest gavn.

Det vil vi også sige til politikerne.