Mere skov for de samme penge

Skatteyderne får cirka 5 gange så meget skov for pengene ved privat som ved offentlig skovrejsning. Og endnu mere skov kan vi få hvis Danmark dropper den 20 år gamle opdeling i positive, neutrale og negative skovrejsningsområder.

Hele Folketinget og det meste af befolkningen synes stadig at bakke op om målsætningen fra 1989 om at fordoble Danmarks skovareal i løbet af en trægeneration. Det er let at forstå: Skov er godt for mange, mange ting, og mere skov er endnu bedre.

Men hvis målet skal nås, skal tilplantningen gå dobbelt så hurtigt som i de to årtier der er gået siden målet blev sat. To oplagte greb vil sætte tempoet op:

  • Sats mere på privat skovrejsning. Skatteyderne får cirka 5 gange så meget skov for pengene ved privat som ved offentlig skovrejsning hvor staten skal købe jorden først.

  • Drop den 20 år gamle opdeling af Danmark i positive, neutrale og negative skovrejsningsområder. Opdelingen er bureaukratisk, mange steder helt tilfældig, og den kan ikke tage højde for hvor der ligger jordejere der selv er motiverede for at rejse skov. Vi foreslår at man udpeger de få områder der af landskabelige grunde skal holdes fri for skov – og erklærer resten af Danmark for ét stort skovrejsningsområde.

Nye penge bør bruges i de eksisterende skove

Et tredje forslag – flere penge fra skatteyderne til skovrejsning – ligger lige på tungen hos mange, og flere penge ville da også være en lykke.

Men skovrejsning er ikke det første sted at sætte ekstra penge ind hvis man ønsker bæredygtige danske skove. De eksisterende skove er nemlig ikke økonomisk bæredygtige, og skovbruget taber arbejdskraft og viden hvert år.

Nu hvor regeringen har fjernet alle penge til de eksisterende skove på finansloven, er det dér behovet for bedre økonomiske rammevilkår og flere penge er størst:

Samfundet får mest natur, biodiversitet og nye miljøvenlige produkter ved at investere i de eksisterende skove og i den forskning og rådgivning der skal genoprette tabet af viden om bæredygtigt skovbrug i Danmark.

Så lige så glade vi er for at samfundet vil investere i ny skov, lige så utålmodige er vi efter at samfundet investerer i bæredygtige skove til gavn for hele landet.