Mere stort affald i skovene

Dagens tophistorie i Jyllands-Posten er at der smides mere erhvervsaffald i skovene. Det bygger på Skovforeningens vurdering. Det er fortsat skovejerne der hænger på regningen, og det kan ingen være tjent med.

Dagens tophistorie i Jyllands-Posten er at mere erhvervsaffald smides i skovene. Avisen bringer også en billedserie indsendt af skovfolk fra hele landet om skove der er blevet til lossepladser. Endelig bringer avisen et interviewet “Jeg gider ikke hidse mig op længere” med skovløber Flemming Overgaard, Naturstyrelsen Århus.

Historien har dagen igennem vakt stor interesse i radio og tv, både landsdækkende og lokalt.

DRs TV-avisen og DR Update bragte dette indslag med skovfoged Torben Ravn, Plantningsselskabet Sønderjylland og direktør Jan Søndergaard, Dansk Skovforening.

Skovforeningens vurdering af stort affald i skov

I Skovforeningen får vi flere og flere meldinger fra skovene om aflæsninger af store dynger affald, fx fra erhverv og byggeri. Ingen har tal for problemets omfang eller udvikling. Der er heller ingen dokumenteret årsag til udviklingen, men oplagte gæt på årsager er øgede afgifter for erhvervsaffald og øget sort arbejde.

Regningen for og arbejdet med fjernelsen af affaldet ligger hos skovejerne når affaldet er smidt langs offentlig vej. Det er komplet urimeligt.

Affaldsbunkerne bør fjernes hurtigst muligt for ikke at tiltrække mere affald. Men langt fra alle skovejere har ressoucer til at opdage affaldet eller råd til at fjerne det i tide.

Skovforeningen foreslår at kommunerne, som i forvejen er affaldsmyndighed, får den praktiske opgave med at fjerne affaldet. Vi har ingen forslag til hvem der skal betale regningen – kommunen, staten eller andre (allerhelst dem der havde smidt affaldet, selvfølgelig). Men skovejerne skal i hvert fald ikke hænge på regningen. Det kan enhver forstå.

Hvis affaldet er læsset af inde i skoven, kan ejeren få betalt fjernelsen af affaldet af Brand-, Tyveri og Hærværksordningen. Men det er tungt da det både kræver en politianmeldelse og en ansøgning til Naturstyrelsen. Skovforeningen ønsker at denne ordning gøres mere smidig for skovejeren.

Fotos af affald i skoven

Klik på fotos for at se dem i stor version: