Miljø- og Fødevareministeren varsler naturpakke med urørt skov

Eva Kjer Hansen ønsker en bred debat om hvordan "urørt skov" skal forstås, og hun understreger at mange biologisk interessante områder ligger i privat skov. Derfor skal private skovejere kunne betales for at udlægge urørt skov.

I et interview til Politiken varsler Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen at hun efter nytår vil fremlægge en naturpakke som blandt andet vil indeholde forslag om mere urørt skov.

Ministeren er meget forsigtig med at udtale sig om mængden og placeringen af den urørte skov. Hun vil først have en bred debat om hvordan begrebet ”urørt skov” skal forstås.

Den debat ser Skovforeningen frem til. Der er vidt forskellige opfattelser af hvad urørt skov er og hvor effektivt urørt skov bidrager til at sikre biodiversitet i forhold til andre metoder. Det har skabt begrebsforvirring, uklarhed og polemik i debatten – og frygt i skovbruget for usaglige og skadelige politiske beslutninger.

Ministeren understreger at mange af de biologisk interessante områder ligger i privat skov. Derfor vil hun ikke lægge sig fast på at al den urørte skov skal ligge i statens skove. Hun vil finde en ordning der betaler private skovejere for også at udlægge urørt skov.

Hun er helt klar over at urørt skov koster penge, uanset om det er statsskov eller privat skov. Derfor skal et forslag også forbi finansministeren inden det kan offentliggøres.

 

Skovforeningen mødes med ministeren

Skovforeningen mødes med Eva Kjer Hansen den 21. september. Her vil vi blandt andet fremlægge vores syn på urørt skov som virkemiddel og vores ideer til hvordan biodiversiteten kan sikres i private skove gennem frivillighed og betaling.

 

Skovrådet vil også diskutere urørt skov, og Skovforeningen skriver oplæg

Skovrådet vil i dette efterår begynde at drøfte en fælles definition af begrebet urørt skov og en fælles forståelse af hvad urørt skov kan og skal bidrage med til sikring af biodiversitet.

Skovforeningen vil skrive et oplæg til den diskussion ved at samle viden, holdninger og erfaringer om urørt skov fra skovbrugets parter og udenlandske samarbejdspartnere. Bidragene samles i et notat som bliver skovbrugets fælles input til Skovrådets diskussioner. Dette arbejde er finansieret af Fynske Skoves Fordelingsforening.