Miljøministeren forventer skovprogram i foråret 2015

Miljøministeren har svaret på to spørgsmål om regeringens kommende nationale skovprogram: Hvornår kommer det, og hvad bliver sammenhængen med det Grønne Danmarkskort i Naturplan Danmark?

Under behandling af lovforslag L94 til opfølgning på dele af Naturplan Danmark, har Folketingets Miljøudvalg stillet 42 spørgsmål til Miljøminister Kirsten Brosbøl.

Blandt andet har Anni Matthiesen (V) stillet to spørgsmål om det kommende nationale skovprogram:

  • Vil ministeren redegøre for status på det nationale skovprogram. Hvornår forventer ministeren, at programmet præsenteres?

  • Hvad er sammenhængen mellem det Grønne Danmarkskort og det nationale skovprogram? – vil det nationale skovprogram betyde, at dele af kommunernes arbejde med at udarbejde Grønt Danmarkskort må gå om, når det nationale skovprogram bliver lanceret?

Miljøministeren svar

“Arbejdet med det nationale skovprogram er godt i gang, og jeg forventer at lancere det nye skovprogram i løbet af foråret 2015.

Det nationale skovprogram er miljøministerens strategi for udviklingen af de danske skove. Der er ingen direkte sammenhæng mellem det kommende skovprogram og Grønt Danmarkskort, og Grønt Danmarkskort vil dermed ikke skulle gå om, når skovprogrammet lanceres, al den stund at skovprogrammet lanceres i foråret 2015, og Grønt Danmarkskort skal indarbejdes i kommuneplanerne for 2017. Men nogle af initiativerne i det kommende skovprogram vil kunne understøtte Grønt Danmarkskort.”

Det er den mest aktuelle udmelding fra regeringen om hvornår det længe varslede nationale skovprogram bliver offentliggjort: Foråret 2015.

Desuden er det givet at hvis regeringen vil være sikker på at komme til at lancere sit skovprogram, skal det ske inden valget. Og valget kommer senest i september 2015.