Miljøministeren møder Skovrådet

I forbindelse med næste møde i Skovrådet den 13. august afholdes en skovtur i en privat skov med deltagelse af både miljøminister Ida Auken og Natur- og Landbrugskommissionens formand Jørn Jespersen.

Der vil på skovturen blive drøftet en række emner af stor fælles betydning for de organisationer, der er repræsenteret i Skovrådet, og som organisationerne gerne vil give miljøministeren og kommissionens formand inspiration til i det videre arbejde.

De emner, der særligt vil blive diskuteret omfatter:

  • Grøn omstilling
  • Træ som ressource
  • Skovenes velfærdsydelser i en grøn omstillingsøkonomi
  • Skovenes bidrag til miljø og
  • Skovenes bidrag til sikring af biodiversiteten.