Miljøministeren og Venstres formand sendte hilsen til Dansk Skovforening

Skovene skal fortsat kunne levere både træ, oplevelser og natur til danskerne. Det var budskaberne fra miljøminister Lea Wermelin og formand for Venstre Jakob Ellemann-Jensen, der begge sendte videohilsner til Dansk Skovforening i anledning af generalforsamling den 24. juni 2021.

Venstres formand lagde vægt på skovens rekreative elementer og de langsigtede strategier om både skovrejsning og en indsats for større biodiversitet i skovene, som blev langt ned i det nationale skovprogram i hans tid som miljøminister.

Den nuværende miljømister Lea Wermelin betonede regeringens store arbejde med blandt andet etablering af naturnationalparker og udlæg af urørt skov i de statslige skove.

Se de to videohilsner:

Travlt kommende år for Dansk Skovforening

Formand Peter Arnold Busck aflagde bestyrelsens beretning for året, der er gået, og fortalte om de mange politiske opgaver, der ligger og venter forude. Det gælder blandt andet skovenes og skovrejsningens plads i den kommende klimahandlingsplan, naturnationalparkernes betydning for de private skove og håndteringen af danskernes nye, store interesse for at bevæge sig ud i naturen og de private skove. Se beretningen: