Miljøministeren på Skovforeningens generalforsamling 2015

Skovforeningen afholder generalforsamling 28. maj på Sydfyn. Miljøminister Kirsten Brosbøl kommer og præsenterer regeringens nationale skovprogram som ventes udsendt indenfor de kommende uger.

Skovforeningen afholder generalforsamling torsdag den 28. maj 2015 klokken 10.00 på Hvedholm Slotshotel, Hvedholm Slot 1, 5600 Fåborg.

Dagsorden:
  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed.
  3. Aflæggelse af det reviderede regnskab.
  4. Forslag der på lovlig måde er forlangt afgjort på generalforsamlingen.
  5. Kontingent og honorarer.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen i henhold til bestemmelserne for dennes sammensætning.
  7. Valg af revisor.
  8. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vil miljøminister Kirsten Brosbøl præsentere regeringens nationale skovprogram som ventes udsendt indenfor de kommende uger.

Derefter er der frokost og ekskursion i Svanninge Bjerge.

Ekskursionen er åben for alle interesserede. Nærmere information om indhold og tilmelding kommer følger her på hjemmesiden senere i april.