Miljøministeren sender dyrehaver til Skovpolitisk Udvalg

Karen Ellemann fremsætter ikke sit lovforslag fra 2. juli om stop for yderligere dyrehaver i fredskov i Danmark. I stedet beder hun Skovpolitisk Udvalg om at inddrage spørgsmålet i sit arbejde. Skovforeningen er glad for beslutningen.

Miljøministeriet meddeler i en pressemeddelelse 29. september at miljøminister Karen Ellemann har besluttet ikke at fremsætte sit lovforslag fra 2. juli om stop for yderligere dyrehaver i fredskov i Danmark.

I stedet beder hun Skovpolitisk Udvalg om at inddrage spørgsmålet i sit arbejde. Udvalget, som er nedsat af miljøministeren, skal til foråret fremlægge sit forslag til fremtidens skovpolitik i Danmark.

Det afgørende for mig i forhold til de danske skove og den danske natur i det hele taget er, at benyttelse og beskyttelse skal gå hånd i hånd. Flere af de høringssvar, vi har modtaget, viser, at det ikke er så entydigt, hvordan dyrehaver påvirker biodiversiteten. Det er med de øjne, jeg nu beder Skovpolitisk Udvalg om at komme med deres anbefalinger til om, der skal være flere dyrehaver i fredskov og i bekræftende fald, hvordan vi sikrer, at eventuelle fremtidige dyrehaver etableres på en naturmæssig forsvarlig og afbalanceret måde, siger Karen Ellemann.

Skovforeningens kommentar

Det er en god beslutning, Miljøministeren har taget. Skovpolitisk Udvalg er det oplagte sted at tage diskussionen om fremtiden for dyrehaver i skov – i sammenhæng med alle de øvrige ønsker til og muligheder i Danmarks skove som Udvalget netop arbejder med lige nu og i den kommende vinter.

Skovforeningen er fortsat stærke tilhængere af skovloven fra 2004 som øgede skovejernes muligheder for at etablere dyrehaver og dermed skabe nye værdier i skovene, fx biodiversitet og gode oplevelser til danskerne.