Miljøministeren vil forbyde nye dyrehaver i skov

Miljøminister Karen Ellemann har sendt et forslag i høring om ændring af skovloven så der ikke længere kan dispenseres til at oprette nye dyrehaver i fredskov. Skovforeningen er imod forslaget - og for nye dyrehaver i skov.

Miljøminister Karen Ellemann har sendt et forslag i høring om ændring af skovloven så der ikke længere kan dispenseres til at oprette nye dyrehaver i fredskov. Kun til midlertidige hegninger til udslusning ved udsætning af vildt vil der fortsat være en dispensationsmulighed.

Reglerne for husdyrhold samt eventuelle justeringer, udvidelser, forlængelser eller permanentgørelser af bestående dyrehavetilladelser foreslås ikke ændret.

Høringsfristen er 13. august.

Dansk Skovforening er imod forslaget – og for nye dyrehaver i skov

Skovforeningen vil afgive et høringssvar hvor vi fraråder forslaget.

Vi er fortsat stærke tilhængere af skovloven fra 2004 som øgede skovejernes muligheder for at etablere dyrehaver og dermed skabe nye værdier i skovene, fx biodiversitet og gode oplevelser til danskerne.