Miljøministeren vil genoplive produktionsafgiftsfonden

Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt blev nedlagt af den tidligere regering. Miljøministeren vil nu søge at genoplive ordningen baseret på ren producentfinansiering.

Miljøminister Ida Auken (SF) har nu taget stilling til fremtiden for PAF: Miljøministeriet vil arbejde for at ordningen genåbnes baseret på en ren producentfinansiering.

Det er glædeligt at det er lykkedes for erhvervet at opnå politisk forståelse for en videreførsel af ordningen.