Miljøministerens ekskursion med Skovrådet i privat skov

13. august var Ida Auken i skoven med Skovrådet. Det gik godt. Hun er opmærksom på skovenes store fordele ved at producere både råtræ, biodiversitet og andet.

Skovrådet havde mandag den 13. august inviteret miljøminister Ida Auken til ekskursion i Stiftelsen Sorø Akademis skove. Med på turen var også formanden for Natur- og Landbrugskommisionen Jørn Jespersen.

På turen stiftede ministeren bekendtskab med skovenes velkendte vifte af ydelser til samfundet. Hun så også 3 forskellige tilgange til skovdyrkning: Renafdrift, cyklisk bøgedyrkning og udnyttelse af hurtigt producerende ammetræer (OP 42) i kulturanlægget.

Ekskursionen var vellykket, og der er ingen tvivl om at ministeren er opmærksom på de store miljømæssige fordele ved at udnytte skovenes muligheder for at producere råtræ samtidig med at der produceres biodiversitet og andet.

Ekskursionen var et af mange gode tiltag for at få regeringen til at tage skovpolitik på dagsordenen igen.

Ida Auken afsluttede med at takke for en god dag i skoven og understregede at Miljøministeriet mangler penge og at ministeriet derfor er tvunget til en hård prioritering af alle opgaver – også de skovpolitiske.

Efterfølgende

… har Skovrådet skrevet til Jørn Jespersen om hvad skovene kan bidrage med i forhold til Natur- og Landbrugskommisionens arbejde: Skovrådets brev til Natur- og Landbrugskommissionen den 21. august 2012 (PDF-fil)

… har regeringen afsat 30 millioner kr over 3 år i sit finanslovsforslag til naturplaner og bæredygtig skovdrift i private skove.