Miljøministerens nye plan for offentligt indkøb af træ

Miljøminister Connie Hedegaard offentliggjorde i dag, mandag 6. februar, en 9-punkts plan for offentligt indkøb af lovligt og bæredygtigt træ.

Miljøministeriet udgav i 2003 en miljøvejledning for det offentliges indkøb af tropisk træ. Den er blevet evalueret i 2005 af en styregruppe med bred repræsentation fra grønne organisationer, træbranchen og offentlige indkøbere – og Skovforeningen. Samtidig har der været et politisk ønske om at udvide indkøbsvejledningen til at gælde alt træ og ikke kun tropisk.

Styregruppen er kommet med stort set enige anbefalinger til ministeren på baggrund af evalueringen, og det er disse anbefalinger som ministeren har valgt at følge.

Skovforeningen er glad for at Miljøministeren har lavet en plan for det offentliges indkøb af træ og ser frem til et samarbejde om en revideret indkøbsvejledning.

Det er vigtigt at vejledningen ikke kommer til at problematisere træ som råstof og derved bliver en barriere for øget brug af træ. Træ er verdens mest miljøvenlige råstof, blandt andet fordi det er en fornylig ressource, og det vil være et skridt tilbage for en bæredygtig udvikling og en fornuftig klimapolitik hvis brugen af træ går tilbage til fordel for beton, plastic og fossile brændstoffer.

Derfor er det vigtigt at miljøministeren holder fast i sit løfte om generelt at fremme brugen af træ. Det løfte afgav hun blandt andet på Nordisk Ministerråds konference om skoven i august 2005.