Miljøstyrelsen overvejer nyt musemiddel

Efter forbuddet mod bromadiolon fra 2012 har skovbruget ingen godkendte midler til bekæmpelse af mus i skovkulturer.

Det er særligt alvorligt for etableringen af løvskove hvor bekæmpelse af mus kan afgøre kulturernes overlevelse.

Uden godkendte musebekæmpelsesmidler vil fremtidens kulturer forskyde sig fra løv til nål fordi omkostningerne ved løvkulturer bliver for høje. Det er direkte imod samfundets ønsker til Danmarks skove hvor fremme af løvtræ står højt på den politiske dagsorden.

Også i kulturer med juletræer kan museproblemet være stort, så der er også brug for et godkendt middel til nåletrækulturer.

Ansøgning fra Tanaco om dispensation til RATAK Micro

Tanaco Danmark A/S har i august ansøgt Miljøstyrelsen om midlertidig godkendelse (dispensation) til RATAK Micro til bekæmpelse af mus i skovkulturer. Midlet indeholder 0,0035% difenacoum pellets.

Skovforeningen har skrevet til Miljøstyrelsen og anbefalet at Tanacos dispensationsansøgning bliver imødekommet.