Miljøvismænds kritik af skovrejsning gælder kun friluftslivet

Det Miljøøkonomiske Råd har i rapporten Økonomi og Miljø 2014 blandt andet påpeget at skovrejsningsarealer ikke altid ligger hvor de giver den største rekreative værdi. Men skovrejsning har mange andre formål ved siden af rekreation.

Det Miljøøkonomiske Råd udsendte 26. februar rapporten Økonomi og Miljø 2014. Rapporten behandler blandt andet affaldssortering (anbefaler at danskerne bruger færre ressourcer på dét), invasive arter (anbefaler at staten bruger flere ressourcer på dét) og skovrejsning med rekreative formål.

Det sidste fik Altinget.dk til at skrive en historie med denne overskrift og indledning:

Vismænd kritiserer mål om skovrejsning
De miljøøkonomiske vismænd kritiserer målet om at fordoble skovarealet. Det er langt vigtigere, at nye skove rejses de rigtige steder. Tilskud til privat skovrejsning bør ændres.

Det er dog ikke skovrejsningsmålene som Det Miljøøkonomiske Råd kritiserer. Kun skovenes rekreative værdier indgår i analysen.

Rådet har fundet store forskelle i den rekreative værdi for de enkelte skovrejsninger, også inden for statens tilplantninger. Rådet finder generelt at de private skovrejsninger, der ofte er placerede i mere tyndt befolkede områder, har en lavere rekreativ værdi.

Skovrejsning har mange andre formål end blot rekreation

Det Miljøøkonomiske Råd har ret i at valget af arealer til skovrejsning ikke altid bliver prioriteret efter de rekreative muligheder. Og det er der god grund til, for skov er godt for mange ting. Blandt andet:

  • Skove lagrer CO2 og producerer verdens mest miljøvenlige råstof, træ
  • Skove giver levesteder for mange dyr og planter
  • Skove er smukke, både at være i og at se på udefra
  • Skove beskytter grundvandet
  • Skove dæmper vind og støj
  • Skove filtrerer luften for støv og salt
  • … foruden at skove giver fantastiske muligheder for friluftslivet og gavner folkesundheden.

Derfor er det en god ide med mere skov, både i tyndt- og tætbefolkede dele af landet. Skovrejsningen bør fortsætte, og den bør få mere plads så Folketingets målsætning fra 1989 om fordobling af skovarealet kan fastholdes.