Milliarder til at stoppe skovrydning

Som opfølgning på klimatopmødet i december har 50 lande netop mødtes i Oslo om at reducere udledning af klimagasser som følge af skovrydning i udviklingslande. Deltagerne vil afsætte omkring 25 milliarder norske kroner indtil 2012.

Klimatopmødet i december bragte ikke mange bindende aftaler. De mest konkrete drejede sig om at begrænse skovrydning og at investere i skovbrug. Se nyheden klimamødet var et gennembrud for skovene.

Der blev fulgt op på aftalen på en ny international konference i Oslo som sluttede den 27. maj. Repræsentanter for 50 lande blev enige om at reducere udledning af klimagasser som følge af skovrydning i udviklingslande.

Deltagerne vil afsætte omkring 25 milliarder norske kroner i perioden 2010-2012. Og hvis der opnås tilstrækkelige reduktioner, er der løfter om en betydelig optrapning efter 2012.

Sekretariatet for det nye partnerskab opbygges i fællesskab af FN og Verdensbanken.