Mindre ændringer i tilskuddene til skovrejsning

Naturstyrelsen arbejder på en ny vejledning for skovrejsningstilskud i 2015. Skovforeningen forventer at pointsystemet udvikles så der kræves et vist antal point for at få tilskud - og at det bliver lettere at få tilskud til skove helt ned til 2 ha.

Naturstyrelsen arbejder i øjeblikket på en ny vejledning for skovrejsningstilskud i 2015.

Hidtil har der været et pointsystem til brug for prioritering mellem tilskudsberettigede projekter når der var bevillingsmangel. I fremtiden vil der formentlig kræves et vist antal points for overhovedet at kvalificere sig til skovrejsningstilskud, og pointene vil formentlig fortsat blive brugt til prioritering mellem tilskudsberettigede projekter.

Vi forventer også at vejledningen ændres så det fremover bliver lettere at få tilskud til skove helt ned til 2 ha.

Bevillingernes vedtages på de årlige finanslove, og derfor er der altid en vis usikkerhed om hvor store de bliver. I 2015 er der afsat en større pulje end tidligere.

Vi afventer stadig et nationalt skovprogram fra regeringen. Vi forventer at privat skovrejsning fortsat vil være en fremtrædende del af skovpolitikken i Danmark og at der derfor også i de kommende år er penge til skovrejsning på finansloven.