Minister anerkender skovenes rolle i en grøn økonomi

Skovforeningen har mødt skovenes minister Eva Kjer Hansen. Hun er fuldt bevidst om skovenes muligheder, og hun forstår skovbrugets behov for politiske målsætninger for skovene. De kommer i foråret 2016.

Skovforeningen mødte 23. september skovenes minister Eva Kjer Hansen i det nye samlede ministerium for miljø, fødevarer, landbrug og fiskeri.

Hun var velforberedt, interesseret og viste forståelse for skovbrugets behov for politiske målsætninger for skovene – både mål for en øget træproduktion som bidrag til en grøn omstilling og mål for skovenes biodiversitet.

Ministeren er fuldt bevidst om skovenes mange muligheder og værdier, og hun lovede at der med den varslede naturpakke i foråret 2016 (ministeriet har travlt med at lave landbrugspakke inden da) også vil blive skrevet politiske målsætninger for udviklingen af de danske skove.

Urørt skov som middel til sikring af biodiversitet har været meget diskuteret i flere år. Ministeren er helt klar på at der må sættes konkrete mål for biodiversiteten inden der vælges virkemidler. Hun inviterede til en tæt dialog og samarbejde om at udvikle forskellige scenarier for biodiversitetsindsatsen i skov.

 

Vigtigt at ministeren anerkender skovenes potentiale

Det er vigtigt for Skovforeningen at ministeren anerkender skovenes store potentiale for at levere løsninger på aktuelle samfundsproblemer, blandt andet som leverandør af et fossilfrit og miljøvenligt råstof til produkter og energi.

Træproduktionen i de danske skove kan øges markant og skabe vækst og arbejdspladser. Træproduktionen vil både fjerne CO2 fra atmosfæren og levere træ der kan erstatte CO2-belastende produkter af andre materialer.

Oven i købet kan produktionen af træ kan øges samtidig med at naturindholdet øges og biodiversiteten beskyttes.

 

Skovforeningens budskaber til ministeren

Skovforeningens gjorde klart for ministeren at skovejerne og skovbruget er parate til at yde deres indsats i den grønne omstilling hvis rammerne giver mulighed for det.

Derfor er der behov for:

  • Skovene må have rammevilkår der muliggør en bæredygtig økonomi. Der skal ses på generationsskifteafgift, jordskat og overimplementering af EU-lovgivning.
  • Danmark må have en plan for hvordan skovene producerer mere træ til den grønne omstilling på et bæredygtigt grundlag. Især hvis skovarealer andre steder tages ud af træproduktionen.
  • Danmark må have en plan for skovenes biodiversitetsindsats. I de private skove skal indsatsen baseres på frivillighed, samarbejde og betaling.