Minister støtter fortsat brug af biomasse

Fortalere for varmepumper og vindmøllestrøm mener at varmeværkers sats på biomasse er et problem. Ministeren er dog fortsat ikke bekymret for udviklingen og støtter fortsat brug af biomasse.

Fortalere for varmepumper og vindmøllestrøm forsøgte i starten af maj i en række artikler i Ingeniøren at slå tvivl om biomassens plads i varmeforsyningen. De mener at varmeværkernes satsning på biomasse blokerer for investeringer i varmepumper – både i den kollektive og den private varmeforsyning.

De tilskriver den massive satsning på biomassen den afgiftsfritagelse, der kom efter den planlagte brændeafgift blev opgivet.

Selvom det primært er de store mængder importerede træpiller de er utilfredse med, risikere det at påvirke et klogt forbrug af lokal produceret biomasse fra skovene og naturpleje, som vi i regi af samarbejdet Træ til Energi har arbejdet hårdt for gennem de seneste år.

Ministeren stopper spekulationer

Heldigvis fik Klima- og Energiminister Rasmus Helveg Petersen stoppet skriverierne. Han vil ikke sætte noget i værk før det er dokumenteret af hans rejsehold at varmepumperne taber terræn til biomassen.

Som kommentar til de mange skriverier om biomassens fremmarch i fjernvarmesektoren siger han: ”Det gør ikke ondt på mig, hver gang et fjernvarmeværk investerer i biomasse”.

I samarbejdet Træ til Energi er vi godt tilfredse med ministerens håndtering og har skrevet et takkebrev, for igen at påpege at tryghed for afsætningsmuligheder for flis er vigtig, hvis vi skal have skovejerne til at investere i en øget træproduktion fx ved øget anvendelse af hjælpetræer i kulturetableringen.

Download

Læs Træ til Energi’s brev til ministeren: