Ministre afslår møder om brændeafgift

Holger K. Nielsen og Martin Lidegaard vil ikke tale med Skovforeningen om brændeafgiftens skadelige virkninger for fx klima, miljø, skove, landdistrikter, grænsehandel, sort brændehandel. Vi beder nu Ida Auken om et møde.

20. december bad Skovforeningen både skatteministeren og klima-, energi- og bygningsministeren om møder for at drøfte mulighederne for at eliminere de negative konsekvenser af den planlagte brændeafgift.

Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard har henvist til skatteminister Holger K. Nielsen som har ansvaret for at udforme lovforslaget. Og skatteministeren har svaret:

Skatteministeriet er i øjeblikket i gang med at undersøge afgiftsgrundlaget for forsyningssikkerhedsafgiften, herunder mulighederne for en robust afgiftsmodel hvor der udover EU’s diskriminations- og statsstøtteregler bl.a. også er fokus på administrative forhold samt grænsehandelseffekter.

Jeg kan på nuværende tidspunkt ikke tilbyde et møde om sagen, men vil gerne takke for dine input som vil indgå i det kommende arbejde med den konkrete udformning af afgiften.

Den endelige afgiftsmodel for den samlede forsyningssikkerhedsafgift vil fremgå af lovforslaget om forsyningssikkerhedsafgiften som forventes fremsat i foråret 2013.

Dansk Skovforenings reaktion

Vi er kede af at to ministre afslår at tale om brændeafgiftens skadelige virkninger for fx klima, miljø, skove, landdistrikter, grænsehandel, sort brændehandel. Ministrene fokuserer udelukkende på at afgiften skal sikre staten et provenu.

Så sagens status er nu at SKATs embedsmænd skriver på et lovforslag om den besluttede afgift, uanset konsekvenserne. Lovforslaget ventes i høring i februar.

Vi vil nu bede miljøminister Ida Auken om et møde for at særligt at drøfte brændeafgiftens virkninger inden for hendes ressort – miljø og skov. Nogen i regeringen må vel interessere sig for konsekvenserne af politiske beslutninger?