Møde i Fynske Skovkreds 16. juni 2011

Skovforeningen inviterer til møde i Fynske Skovkreds  torsdag den 16. juni 2011 kl. 13.00 hos Centrovice (tidligere Agrogården), Lombjergevej 1, 5750 Ringe. Telefon 6262 4747.

Alle medlemmer er velkomne.

Dagsorden

1. Skovforeningens aktuelle arbejde.

 • Skovpolitisk Udvalg: Hvordan går det, hvad gør Skovforeningen, og hvad er udsigterne for skovbruget?
 • Regeringens energistrategi 2050: Hvad vil Regeringen med træet i energipolitikken, hvad gør Skovforeningen, og hvad er udsigterne for skovbruget?
 • Natura 2000-planerne: Hvad sker der nu?
 • Den nye vandløbslov: Hvor står skovejerne erstatningsretligt, og hvad vil Skovforeningen gøre ved det?
 • Certificering: Status for PEFC-revisionen. Muligheder for at certificere danske skove efter udenlandske standarder?
 • Hjortevildt
 • Regnskaber for private skove.
 • Skovforeningens nyeste medlemstilbud: Skovhjemmesider, annoncering af udlejningsboliger og rådgivning om husudlejning.

2. Valg af Formand

 • Per Christensen genopstiller. Andre kandidater kan opstilles på mødet.

3. Træmarkedet.

 • Hvorfor er de tyske og sydsvenske træpriser så meget højere end de danske?
 • Skovforeningens fremtidige markedsinformation
 • Syge asketræer

4. Næste møde i skovkredsen.

5. Eventuelt.

Mødet forventes afsluttet kl.16.00.

Drikkevarer og lokaleleje sponseres som vanligt af Fynske Fordelingsforening. Bemærk at der samme sted er generalforsamling i Fynske Skoves Fordelingsforening fra 12.30 til 13.00.