Ekskursion og møde i Fynske Skovkreds 11. september 2018

Dansk Skovforening inviterer til møde i Fynske Skovkreds tirsdag den 11. september 2018 klokken 13.00.

Mødet holdes på Hvidkilde Gods, Fåborgvej 260, 5700 Svendborg.

Dagsorden

  1. Orientering om arbejdet i det fynske Naturråd. Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn og Anders Ulrik orienterer.
  2. Orientering om Unesco Geopark. Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn orienterer.
  3. Tørkesituationen – hvordan ser det ud på Fyn. Ditlev Berner orienterer.
  4. Nyt fra repræsentanter i råd og nævn
  5. Eventuelt – herunder næste møde.

Efter skovkredsmødet vil Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn stå for en kort ekskursion på Hvidkilde, hvor aktuelle emner tages op.

Drikkevarer sponseres som vanligt af Fynske Skovbrugs Fordelingsforening.

Tilmelding til ia@skovforeningen.dk senest 5. september 2018.