Møde i Nordlige Jyllands Skovkreds 6. september 2017

På mødet drøftes bl.a. resultater af Skovforeningens medlemsundersøgelse. Og der skal vælges ny formand og næstformand i kredsen. Alle er velkomne.

Skovforeningen inviterer til skovkredsmøde i Nordlige Jyllands Skovkreds onsdag den 6. september 2017 klokken 13.00 – 16.00.

Mødet holdes på Rindsholm Kro, Gl. Århusvej 323, 8800 Viborg.

Alle er velkomne.

Dagsorden

  1. Medlemsundersøgelse: Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen og dine ønsker til Skovforeningen.
  2. Vandløbsforvaltning. Områdeplanerne 2017 og ny kommende lovgivning: Hvordan sikrer vi skovene en ny og bedre vandløbsforvaltning?
  3. Hvorfor sagde vi nej tak til statens registrering af naturværdier i de private skove?
  4. Nyt fra repræsentanter i lokale råd og nævn.
  5. Valg af formand. Carsten Ishøy stiller ikke op til genvalg.
  6. Valg af næstformand. Klaus Lindhardtsen stiller ikke op til genvalg.

Der bliver serveret kaffe og kringle. Afregnes individuelt på sædvanlig vis.