Møde i Nordlige Jyllands Skovkreds 9. januar 2019

Dansk Skovforening inviterer til skovkredsmøde i Nordlige Jyllands Skovkreds onsdag den 9. januar 2019 klokken 13.00 – 15.00.

Mødet holdes Klænghuset, Møldrupvej 26, 9520 Skørping.

Alle er velkomne.

Dagsorden

 1. Valg af formand.
  a. Anders Ahrenfeldt, Hostrup Hovedgaard, opstiller til valg som formand.
 2. Orientering fra Dansk Skovforening.
 3. Danmarks nye nationale skovprogram.
 4. Skovenes mulige bidrag til Danmarks klimaplan.
  a. Ideer til at fremmer skovrejsning i Danmark
  b. Øget brug af træ i byggeriet.
  c. Træets potentiale som grøn energi.
 5. Eventuelt.

Fra bestyrelsen deltager Niels Reventlow og Peter Busck.

Tilmelding til mødet til Ingelise Andersen ia@skovforeningen.dk senest 3. januar 2019.