Møde i Nordlige Jyllands Skovkreds den 12. marts 2015

Mødet afholdes på Rindsholm Kro, Gl. Århusvej 323, 8800 Viborg. Alle medlemmer er velkomne.

Skovforeningen inviterer til møde i Nordlige Jyllands Skovkreds torsdag den 12. marts 2015 klokken 14.00 – 16.00.

Mødet afholdes på Rindsholm Kro, Gl. Århusvej 323, 8800 Viborg.

Alle medlemmer er velkomne.

Dagsorden

 1. Energibranchens bæredygtighedskrav til  energitræ: Hvad kommer det til at betyde for afsætningen og for krav til  skovdyrkningen?

 2. Skovforeningens strategi i den offentlige debat: Hvornår går vi i krig om fx biodiversitet og biomasse, og hvornår vender vi det døve øre til?

 3. Det nationale skovprogram og Naturplan Danmark – hvad sker der?

 4. Hvad gør Skovforeningen aktuelt for at få fjernet arveafgiften for skovene.

 5. Skovens Dag 10. maj med mulighed for folkelig debat om det nationale skovprogram: Deltagelse, muligheder, tilbud om hjælp.

 6. Genplant Planeten 2.-6. november: Gør reklame for skovbruget ved at lade skoler plante træer i skoven.

 7. Kronvildt: Hvorfor er der behov for en ny forvaltning?

 8. Bæredygtig Jagt: Aktiviteter i 2015 – og hvorfor?

 9. Mulig oprettelse af en ekstra skovkreds i Jylland?

 10. Valg af formand. Carsten Ishøy er villig til genvalg.

 11. Næste møde.

 12. Eventuelt.

Kaffe og brød koster 50 kr. og afregnes individuelt.