Møde i Sydlige Jyllands Skovkreds 14. september 2017

På mødet drøftes blandt andet medlemsundersøgelse, vandløbsforvaltning og der skal vælges ny næstformand. Alle er velkomne.

Skovforeningen inviterer til skovkredsmøde i Sydlige Jyllands Skovkreds torsdag den 14. september 2017 klokken 13.00 – 15.30.

Mødet holdes i Vorbasse Fritidscenter, Drivvejen 1, 6623 Vorbasse.

Alle er velkomne.

Dagsorden for skovkredsmødet

  1. Medlemsundersøgelse: Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen og dine ønsker til Skovforeningen.
  2. Vandløbsforvaltning. Områdeplanerne 2017 og ny kommende lovgivning: Hvordan sikrer vi skovene en ny og bedre vandløbsforvaltning?
  3. Hvorfor sagde vi nej tak til statens registrering af naturværdier i de private skove?
  4. Nyt fra repræsentanter i lokale råd og nævn.
  5. Markedsorientering.
  6. Valg af næstformand.

Der kan købes kaffe og kage. Afregnes individuelt.

Af hensyn til det praktiske arrangement beder vi om tilmelding senest 7. september 2017. Tilmelding til: Ingelise Andersen, mail: ia@skovforeningen.dk.