Møde og ekskursion i Fynske Skovkreds 8. oktober 2019

Dansk Skovforening inviterer til møde og ekskursion i Fynske Skovkreds den 8. oktober 2019 klokken 13.00.

Mødet holdes på Glorup Gods, Glorupvej 34, 5853 Ørbæk. Hovedbygningen.

Alle er velkomne.

Dagsorden for skovkredsmødet

 1. Ny regering – hvad betyder det for skovene?
 2. Klimalov og klimahandleplan
 3. Sælg dine produkter via Dansk Skovforenings hjemmeside
 4. Nyt fra råd og nævn.
 5. Valg af formand. Kandidater kan opstilles på mødet.
 6. Steen V. Ribers, HedeDanmark, vil orientere om den aktuelle flis situation på Fyn og Træ til Energis arbejde med at sikre og fremme mulighederne for brugen af dansk flis til energi.
 7. Eventuelt.

Ekskursion

Efter skovkredsmødet vil Jacob A.M.H Rosenkrantz og Leif Lauritsen stå for en kort ekskursion i skoven på Glorup, hvor de vil fokusere på nedenstående emner:

 1. Skæv aldersklassefordeling og den efterfølgende strategi på udjævningen af denne.
 2. Træartsvalget i forhold til økonomisk og tidsmæssig horisont. Lang horisont: eg, bøg, douglas. Mellemlang horisont: kirsebær, sitka, lærk, grandis. Kort horisont: Nobilis.
 3. Tilskud til skovdrift med biodiversitetsformål.
 4. Urørt skov og tilskud hertil?
 5. Flismarkedet. Aktuelt nu og her, samt fremtidige perspektiver med særlig vægt på det fynske marked.
 6. Konsekvenser af den tørre sommer 2018. Problemerne i Tyskland har allerede haft en vis effekt på det danske marked.

The, kaffe og kage sponsoreres af Fordelingsforeningen, hvorfor tilbagemelding om deltagelse i mødet ønskes.

Tilmelding til ia@skovforeningen.dk senest 20. september 2019.