Mols Bjerge på rette kurs

Nationalparkbestyrelsen og -sekretariatet på Mols har lyttet til lodsejerne og skabt tillid til det fremtidige lokale samarbejde. Det kan blive en succeshistorie der smitter til de øvrige nationalparkområder.

Da Folketinget vedtog nationalparkloven i 2007, formulerede politikerne den simple og nødvendige strategi at det skal være bedre for lodsejerne at ligge i en nationalpark end at ligge udenfor – og at grundprincippet skal være frivillig medvirken.

Det blev desværre glemt i de efterfølgende nationalprocesser, og lodsejernes mistillid til nationalparkerne har været en realitet over hele landet. Mistilliden har mange årsager, herunder flydende målsætninger (hvor udgangspunktet om naturbeskyttelse er drejet til turisme og alle mulige andre formål), topstyrede høringsprocesser uden reel involvering af lodsejerne og en total uklarhed om konsekvenserne for lodsejernes økonomi og handlefrihed.

Frustrationerne har medført gensidige fjendebilleder og unødvendige konflikter der har hæmmet et konstruktivt samarbejde om at udvikle muligheder i de udpegede områder.

Også nationalparken på Mols levede i begyndelsen op til alle principper for dårlig psykologi og skabte massiv modstand fra lodsejerne. De ønskede en grænsedragning så de selv kom til at ligge uden for parken.

Men nu er der gode nyheder: Kursen er lagt om på Mols.

I november 2009 afholdt Skovforeningen et stort debatmøde i området. Derefter har nationalparkbestyrelsen og -sekretariatet lyttet til lodsejerne og skabt tillid til det fremtidige lokale samarbejde. Og aktive lodsejere har brugt masser af tid og kræfter på at involvere sig i processen.

I januar 2012 vedtog nationalparkbestyrelsen den færdige plan. Planen afspejler fint de mange interesser, uden at gå på kompromis med det overordnede mål om at sikre større sammenhængende naturområder. Planen lægger op til et tæt samarbejde med lodsejerne, fx om handleplanen:

”Bestyrelsen vil opsætte retningslinjer og procedurer for lodsejerkontakt i forbindelse med nationalparkens aktiviteter. Det er helt centralt for bestyrelsen, at der ikke planlægges eller disponeres på privat ejendom uden ejerens viden og accept.”

Medvirkende til planens gode udsigter er at naturbeskyttelse er det vigtigste formål. Parken skal ikke være en rambuk for at udvide adgangsreglerne til privat skov og natur indenfor parkens grænser. Der skal udvikles særlige naturværdier og det kan det blive nødvendigt at begrænse offentlighedens adgang i sårbare områder eller perioder.

Naturbeskyttelse var også den oprindelige intention med nationalparkerne. Det blev fastslået af daværende miljøminister Connie Hedegaard og anbefalet af den nationale følgegruppe inden lovarbejdet.

Nu skal nationalparkbestyrelsen i Mols Bjerge omsætte planerne til praksis gennem aftaler med lodsejerne og økonomiske incitamenter til at realisere ønskerne om mere og bedre natur.

Vi venter spændt på om det bliver bedre at ligge i nationalparkområdet end udenfor. I så fald kan det blive en succeshistorie der smitter til resten af landet.