Mountainbike-kaos: Problemerne skal løses

Mountainbikere er friluftslivets mest påtrængende problem i disse år. Se reglerne for cykling i skov - lige til at tage med i skoven.

Jeg er selv holdt op med at komme i skoven om søndagen. Det er ikke til holde ud at skulle være bussemand.

Det siger Johan Scheel, ejer af Ryegaard mellem Roskilde og Holbæk, og det er mountainbikere han taler om.

Mountainbikere er blevet mange skoves problembørn. Skovgæster og skovejere oplever kaos og konflikter når mountainbikere kommer susende, hvad enten de kører lovligt eller ulovligt. Og det bliver værre og værre.

Det er ikke holdbart, og Skovforeningen vil bidrage til at løse problemerne.

Hvad siger loven om cykling i skov?

Når mountainbikerne kører hvor de ikke må, kan dialogen i skoven ofte spidse til om indholdet og tolkningen af reglerne. Og den rette tolkning af reglerne kræver at man kender lovens forudsætninger.

Derfor har Skovforeningen lavet den samling af fakta og citater fra lovgivningen som vi bringer i Skoven 10/2014. Det er nyttigt og vigtigt at have med til dialogen med mountainbikerne. På www.danskskovforening.dk kan man hente disse fakta som pdf-fil, lige til at printe og have i lommen.

Skovforeningen arbejder samtidig på, gennem aktuelle konkrete sager hos medlemmer, at bidrage yderligere til afklaring af den gældende ret for cykling i skovene.

Ønsker om mountainbikekørsel vil fylde mere og mere

Det er sikkert at mountainbikere er kommet for at blive i skovene. Og vi kan også forvente ønsker om mere og mere ekstrem cykling – uden for stier og spor og op og ned af skovens stejleste stigninger.

Mange skove tilbyder i dag udvidet mulighed for at anlægge særlige spor og etablerede baner med ekstra udfordringer. Det kan løse problemer, men kræver også arbejde og penge.

Også en sag for Regeringen og Friluftsrådet

Der skal gøres noget fundamentalt og langtidsvirkende ved mountainbikernes viden (om reglerne), holdning og adfærd. Det vil også kræve arbejde og penge. Det er helt oplagt en sag som Regeringen må tage op i sin kommende friluftspolitik. Det er måske friluftslivets mest påtrængende problem overhovedet i disse år.

Friluftsrådet vil nu bruge tipsmidler på at udvikle konflikthåndtering og løsningsmuligheder på området. Det er vi glade for, og vi ser frem til at arbejdet kommer i gang.

Der er også fortsat brug for erfaringer fra praksis, både gode og dårlige. Vi opfordrer alle skovejere til at sende os deres erfaringer om mountainbikere og eventuelle løsninger.