Mountainbikespor: Minister vil se på ændring af regler

Miljø- og Fødevareministeren anerkender behovet for at kunne lave særlige anlæg i skov for at mindske konflikter mellem skovens brugere. Han har bedt SVANA om at se på mulighederne for ændring af reglerne så det bliver muligt.

Skovforeningen skrev i slutningen af august til Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen med opfordring til at se på adgangsreglerne og muligheden for at forbeholde særlige spor til mountainbikeryttere i skov.  På den måde kan vi sikre, at sådanne spor fortsat etableres og dermed løse nogle af konflikterne mellem skovens brugergrupper.

Ministeren er nu vendt tilbage og anerkender problemstillingen. Han har nu bedt Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) om at se på mulighederne og konsekvenserne af at ændre reglerne.

Emnet er på dagsordenen for Skovrådets møde i morgen, fredag den 30. august 2016. Ministeren har bedt SVANA om at inddrage synspunkter herfra i det videre arbejde.

Skovforeningen glæder sig over denne konstruktive tilgang og ser frem til resultatet af SVANA’s overvejelser.