Mulig trussel mod bøgens sundhed

Forskere i USA slår alarm om en ny mystisk plantesygdom, der kan slå bøgetræerne ihjel.

På den baggrund har Dansk Skovforening spurgt Udvalget For Planter og Plantesundhed under Miljø- og Fødevareministeriet, om de har oplysninger om denne sygdom, samt hvilke eventuelle foranstaltninger, der kan/skal iværksættes for at undgå en eventuel spredning til Europa.

Dansk Skovforening er repræsenteret i Plantesundhedsrådet.

Når vi får yderligere oplysninger fra udvalget, vil vi orientere medlemmerne på hjemmesiden.