Muligt problem med jagtforsikringen

Det forsikringsselskab, der har stort set alle jagtforsikringer i Danmark, har i forbindelse med schweisshundeførernes opgaver og pligter i en konkret sag udtalt, at jagt på vildsvin i indhegninger ikke betragtes som jagt.

Det afføder derfor spørgsmålet om opståede skader i forbindelse med afgivelse af skud efter vildsvin i indhegninger er dækket af forsikringen.

Dansk Skovforening har derfor taget kontakt til forsikringsselskabet, som giver udtryk for, at det vil være en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Dansk Skovforening mener derimod at der skal være fuldstændig sikkerhed om forsikringsdækningen og at der ikke må være forskel på dækningen af skader der måtte opstå uanset om der skydes efter vildsvin eller hjorte i en stor indhegning.

Vi har derfor bedt Miljøstyrelsen, der er den administrative myndighed på jagtområdet, om at bekræfte, at enhver skade, der måtte opstå i forbindelse med afgivelse af skud, er dækket af forsikringen.