Når russerne lukker for gassen

Der er stærke strategiske grunde, ved siden af de miljømæssige, for at Danmark bør investere i flere anlæg til fyring med træ. Så længe Danmark er gasfyret, bliver vi nemlig mere og mere afhængige af russiske leverancer.

Millioner af østeuropæere frøs i januar fordi naturgassen fra Rusland var afbrudt. Umiddelbart var det et spørgsmål om betaling for gassen. Men historien viste også hvilken enorm indflydelse Rusland som energileverandør har på landene i sit nærområde.

Det har hidtil ikke berørt Danmark direkte. Vi har vores egen gas i Nordsøen. Indtil videre. Nu falder produktionen i de danske felter, og om tre år begynder DONG at købe russisk gas.

Derfor er der vigtige strategiske grunde til at udskifte naturgassen med indenlandske energikilder, fx træ. Det vil mindske Danmarks afhængighed af russerne.

I øjeblikket er 500.000 danskere afhængige af gas til opvarmning.

Gassen forsvinder

Den første naturgas kom til landet i 1984. Forbruget steg kraftigt frem til 4 kubikkilometer i 1999. Siden er også eksporten af dansk gas vokset, så produktionen topper i dag på næsten 9 kubikkilometer om året.

Produktionen vil falde kraftigt om 2-3 år, og DONG har aftalt med Gazprom at købe russisk gas fra 2012.

Hvis russerne lukker for hanen en kold vinterdag, vil vi ikke mærke det lige med det samme. Dels vil faldet blive fordelt på alle DONGs kunder, dels har vi lagre som garanterer 60 dages forsyning i et normalt fyringsår.

Fra 2015 kan produktionen i den danske del af Nordsøen ikke dække Danmarks gasforbrug. Så bliver vi for alvor afhængige af import. Og uden nye fund vil gasproduktionen falde og være definitivt slut omkring 2030.

Gå i gang

Så om få år er tiden med rigelige danske gasforsyninger forbi. Og da en omstilling til andre energikilder kræver tid og penge, er det ikke for tidligt at gå i gang:

  • Gasfyrede fjernvarmeværker bør opføre ekstra kedler til biomasse i form af flis eller halm, biogas og affald. Denne løsning kan bruges i fjernvarmenet hvor der er tilsluttet et gasfyret værk.
  • Naturgasnettet bør erstattes med fjernvarme som kan produceres med mange forskellige brændsler, fx flis, halm eller affald. Det kræver ret store investeringer og er egnet i tæt bebyggede områder.
  • Ejendomme med naturgasfyr i tyndere bebyggede dele af landet kan overveje deres eget energianlæg: Eget flis-, træpille- eller halmfyr. Hvis man har en stor have, kan man lægge jordvarme ind – det drives af elektricitet som igen kan produceres med fx træ.

Så det er bare om at komme i gang med at bygge flere anlæg til fyring med træ i Danmark. Af stærke strategiske grunde ved siden af de stærke miljømæssige.