Nak & Æd

Højt på en gren en krage sad
så kom en hæslig jæger hen
han skød den stakkels krage ned
nu er den stakkels krage død.

Sådan digtede Johan Ludvig Heiberg i midten af 1800-tallet, og sådan synger tusindvis af børnehavebørn stadig hver eneste dag. Og langt de fleste af børnene bor i byer med forældre der har meget lidt med jagt at gøre.

Det er hårde odds for jægere og lodsejere der har brug for folkelig accept af jagt som hobby og erhverv.

I Skoven 2/2012 beskriver Skov & Landskab hvor langt der er mentalt mellem jægerne og store dele af danskerne. På den baggrund er det gode nyheder når forskerne skriver at ”udover en vis utryghed ved jagt og skydevåben er der ikke noget der tyder på at der er mange eller store konflikter i forbindelse med jagtens udøvelse i praksis”.

Det er også gode nyheder at DR producerer et så underholdende og lærerigt jagt- og madprogram som ”Nak & Æd”. Programmet handler (med DR’s ord) om ”mænd og drenge, der elsker naturen og spændingen ved drabet på dyret. Et program om samvær og røverhistorier, øl og duften fra bål og pibe”. Tænk at der laves den slags tv-programmer og at brugerne på www.dr.dk (hvoraf langt de fleste er ikke-jægere) har valgt serien som årets DR-program i 2011.

Politisk har der været i Danmark været mest debat om den hundredårige tradition med at opdrætte og udsætte fugle til jagt. I 2006 indgik organisationerne i Vildtforvaltningsrådet et forlig frem til 2017. Forliget førte til den nye lovgivning om biotopplaner som både sikrer stram regulering af udsætninger og mere natur med varieret flora og fauna.

Nu begynder resultaterne af de mange hundrede biotopplaner at blive synlige i landskabet. Næste skridt bliver at dokumentere virkningerne for dyr og planter. Den store indsats som lodsejerne yder for at sikre et større naturindhold skal fagligt beskrives og analyseres. Den dokumentation bliver afgørende når Vildtforvaltningsrådet i 2013 skal midtvejsevaluere udsætningsforliget.

Bæredygtig Jagt (informationssamarbejdet mellem Skovforeningen, Jægerforbundet og Tolvmandssektionen under Landbrug & Fødevarer) skubber aktivt på for at der gennemføres tilstrækkelige og faglige undersøgelser så de positive resultater bliver tilvejebragt og kommunikeret.

Bæredygtig Jagt samler fortsat midler ind til sit vigtige arbejde. Se mere på www.baeredygtigjagt.dk.