National risikovurdering af dansk energitræ er i gang

NEPCon udarbejder en national risikovurdering som kan lette skovbrugets dokumentation af bæredygtigheden af træ der leveres danske energiproducenter. Skovbrugets mange interessenter involveres i processen.

En national risikovurdering af bæredygtigheden af dansk produceret energitræ er sat i gang. .
De danske energiproducenter repræsenteret ved Dansk Energi og Dansk Fjernvarme indgik i 2014 en brancheaftale om over en årrække at øge andelen af dokumenteret bæredygtigt produceret energitræ. Leverandører af energitræ får tre muligheder for at dokumentere bæredygtigheden:
  1. Skovcertificering med PEFC eller FSC
  2. Energitræcertificering med SBP
  3. Anden dokumentation.
Den nationale risikovurdering af dansk energitræ kan bruges og være en lettelse både til mulighed 2 og 3.
Skovbrugets mange interessenter vil blive inddraget undervejs i rapportudarbejdelsen. Blandt andet inviteres til en workshop for interessenter i juni måned. Her vil et udkast til den nationale risikovurdering blive præsenteret og debatteret. Nærmere program følger.